email: kozak@kki.pl
Tłumaczymy dokumenty NA POCZEKANIU!!
dzięki wieloletniemu doświadczeniu masz praktycznie gwarancję SZYBKIEGO TERMINU

Wykonuję uwierzytelnione tłumaczenia dokumentów:

  • sądowych (rozwody, przyznanie alimentów, stwierdzenie nabycia spadku, zaświadczenia o niekaralności itp.);
  • aktów (notarialnych, urodzenia, małżeństwa, zgonu itd.);
  • certyfikatów;
  • samochodowych (dowody rejestracji, umowy sprzedaży, przebieg ubezpieczenia itp.);
  • dyplomów i świadectw (indeksów, zaświadczeń szkolnych, o odbytych szkoleniach, ukończonych kursach, legitymacji czeladniczych itp.)
  • umów (umowy o dzieło, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, umowy spółek itp.)
  • tekstów medycznych (zaświadczeń o stanie zdrowia, zwolnień lekarskich, kart informacyjnych pacjenta, wypisów ze szpitala, orzeczeń o niepełnosprawności)
  • tekstów ekonomicznych,
  • lub inne tłumaczenia pisemne, na życzenie klienta